MSHost.cz
https://forum.mshost.cz:443/

Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)
https://forum.mshost.cz:443/viewtopic.php?f=8&t=32653
Page 1 of 4

Author:  MIKI785 [ Sun 09. Dec 2018 14:59:37 ]
Post subject:  Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Důležité
Dne 7. prosince pevný disk na našem primárním (fyzickém) serveru selhal. Tento primární server obsahoval virtuální server, na kterém sídlil mshost.cz. Zálohy byly provázeny primárním serverem, což znamená, že pokud by se něco stalo mshost.cz, data by byla bezpečná. Nicméně, protože to byl primární server, který selhal, byly tyto zálohy ztraceny. Nejnovější záloha, která byla k dispozici mimo tento systém, je od 20. srpna 2017. Tato záloha je nyní obnovena. To se netýká souborů skriptů používaných na našich serverech MTA, protože jsou uloženy na jiném místě, proto jsou všechny tyto soubory aktuální. Uživatelská data však nejsou.

To také znamená, že VIP se ztratí, pokud máte v tuto chvíli mít aktivní VIP, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu admin@mshost.cz nebo Skype miki7852. Ty budou řešeny individuálně, a to buď opětovným aktivováním VIP nebo vrácením platby (pouze PayPal).

Ve zkratce: Dle našeho serveru bylo předevčírem 20. srpna 2017. Vše co se odehrálo mezi tímto datem a včerejším dnem jako by nebylo.

Tato situace není fér vůči hráčům kteří hráli intenzivně v posledním roce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli uspořádat anketu o tom, jak postupovat dále. Jsou tu dvě možnosti: buď necháme statistiky jak jsou (z 20. srpna 2017), nebo vše vy-resetujeme pro všechny a všichni začnou na nule. Toto nezahrnuje VIP, to se bude řešit jak uvedeno výše.

Pokuď máte nějaké návrhy, pište je sem.

============================================================================

Important
On the 7th of December, the hard drive in our primary (physical) server has failed. This primary server contained a virtual machine where mshost.cz resided. Backups were performed by the primary server, meaning that if anything was to happen to mshost.cz, the data would be safe. However, as it was the primary server that had failed, these backups were lost. The latest backup that was available outside of this system is from the 20th of August 2017. This backup is now being restored. This does not concern script files used on our MTA servers as these are stored in a different location, all of these are therefore up to date. User data, however, is not.

This also means that VIPs are also lost, if you are supposed to have an active VIP at this moment, contact me via email admin@mshost.cz or Skype miki7852. These will be dealt with individually, either by re-activating the VIP or refunding the payment (PayPal only).

In short: According to our server, two days ago was the 20th of August 2017. Everything that happened between this date and yesterday is like it never was.

This situation is not fair to players who have played intensively in the last year. For this reason, we decided to hold a poll on how to proceed further. There are two options: either leave statistics as they are (August 20, 2017), or everything will reset for everyone and everyone starts at zero. This does not include VIPs as those will be addressed as outlined above.

If you have any suggestions, write them here.

Author:  Hase [ Sun 09. Dec 2018 15:16:50 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Kompletní reset bude lepší volba :)

Author:  Kordy^ [ Sun 09. Dec 2018 15:20:27 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Pekne no, tak nech sa to všetko resetuje teda. Asi to bude najlepšia možnost, aspoň by sa malo o čo zase hrať (topy, stats, atd).
Toto by mohol byt novy začiatok pre server, ak by sa popridavalo niečo nove atd.

Author:  Mokrajn [ Sun 09. Dec 2018 15:46:47 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Kordy^ wrote:
Pekne no, tak nech sa to všetko resetuje teda. Asi to bude najlepšia možnost, aspoň by sa malo o čo zase hrať (topy, stats, atd).
Toto by mohol byt novy začiatok pre server, ak by sa popridavalo niečo nove atd.


Jenže Miki a já máme konec semestru, takže nemáme nejmenší čas a Netahlo je pracovně vytížen

Author:  Diego [ Sun 09. Dec 2018 17:11:29 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

I think a new start will be better :)

Author:  Ingnition [ Sun 09. Dec 2018 22:10:16 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Více méně je mi to jedno, i když bych se přikláněl k tomu tam ty pointy nechat (tolik let jsem budoval to své nic :D ).

Author:  AhmaD^/ [ Sun 09. Dec 2018 22:53:15 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Even though I'm inactive now, I have been building my stats for 4.5 years and I don't want to lose them.
So I'm against restarting all the accounts.

Author:  Peta [ Sun 09. Dec 2018 23:09:33 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

AhmaD^/ wrote:
Even though I'm inactive now, I have been building my stats for 4.5 years and I don't want to lose them.
So I'm against restarting all the accounts.


y you didn't lose much, because you didn't play the last year, you already had this stats. But there was players who almost reached your stats or got better stats in this year. And they have to start again to climb the top.

If you see who is for example on the Top 1 of repairs. It's a player with 13k repairs. And i was rank 4 of the repairs before we jumped back in time. Now i have to start again same for other stats like Top 1 of Thirds and good rank to seconds or wins. And this is for many other players the same problem.

It would be better for all to reset it, then all would have the same chance again to reach the Top. Noone cares for players who are inactiv. Somewhen someone will beats your Top so or so. It just needs much more time + the year we lost.


Btw there is a cash bug, that means i could buy endless Nos or fix...or can buy vip with ingame cash on a player who don't know about the bug.

Author:  maj0# [ Mon 10. Dec 2018 0:04:33 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Klany budú ponechané? Či bude treba znova zarobiť 1kk a vytvoriť si ho?
Je mi jedno či budem mať Vty. Alebo svoje bT^
Tiež by som bol za ponechanie statov

Author:  Mokrajn [ Mon 10. Dec 2018 13:12:01 ]
Post subject:  Re: Důležité (Statistiky) / Important (Statistics)

Better lost 1,5 years than 7 years of everything what I achieved.

maj0# wrote:
Klany budú ponechané? Či bude treba znova zarobiť 1kk a vytvoriť si ho?
Je mi jedno či budem mať Vty. Alebo svoje bT^
Tiež by som bol za ponechanie statov

Můžeš napsat na forum do sekce klanů nebo mi na skype. Zde se to řešit nebude.

Page 1 of 4 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/